HOME
FLEXONY
FLEXONY BUNDELS
SERVICE DESK
PARTNER PORTAAL

De voordelen van Flexony

Het gebruik van Flexony biedt u vele voordelen.

 • Iedereen kan het! Met Flexony kunt u uw eigen websites of intranet onderhouden, zonder dat u de technische kennis hoeft te bezitten van HTML, opmaakcodes of scriptingtalen. Voor wijzigingen bent u niet meer afhankelijk van uw webbouwer of automatiseringsafdeling. Hierdoor dalen de kosten van het beheer van websites.
   
 • Alles onder controle! Met Flexony houdt u grip op de bevoegdheden van medewerkers (autorisatie) die webcontent beheren. U bepaalt wie toegang heeft tot welke delen van de website. De kans dat 'onbevoegden' per ongeluk content overschrijven of weghalen of de vormgeving en structuur geweld aandoen, kunt u uitsluiten.
   
 • Gerichte informatie! Met Flexony kunt u de informatie die een gebruiker op uw website of intranet te zien krijgt personaliseren. Dit betekent dat u een bezoeker alleen de informatie kunt laten zien, waarvan hij of zij eerder zelf heeft aangeven dat die tot zijn of haar voorkeur behoort. Ook het selectief aanbieden van informatie die past bij eerder getoonde interesses van de bezoeker, is mogelijk.
   
 • Consistent! Met Flexony behoudt u de consistentie van uw website of intranet. De vormgeving blijft in alle gevallen conform het vooraf bepaalde stramien en ook de structuur ligt min of meer vast. Hierdoor is het ook gemakkelijker meerdere mensen de verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van de website of het intranet. Ieder heeft slechts toegang tot dat deel waarvoor hij of zij geautoriseerd is. En geen van de gebruikers heeft de mogelijkheid eigenhandig wijzigingen aan te brengen in de vormgeving en structuur.
   
 • Flexibel! Met Flexony is het eenvoudig content aan elkaar te koppelen en gekoppeld te houden, ook als u content verplaatst. Wijzigt er iets in de 'keten', dan wijzigt de hele keten automatisch mee. Links blijven werken en informatie blijft vindbaar. Ook kunt u eenvoudig teruggrijpen naar eerdere versies en is archivering van ooit gepubliceerde content eenvoudig mogelijk.
   

 

  Quick links
Home
Disclaimer
Sitemap
Algemene voorwaarden
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de mogelijkheden van Flexony.

Neem contact met ons op

Faramir 34
5663 SH  Geldrop

telephone  +31 6 22545845

mail naar 
Digio applications BV ┬ę 2005 - 2017